www.konsultit.nu

Vad är SEO?

Utöver ekonomitjänsterna bedriver bolaget även verksamhet inom sökmotoroptimering och internetmarknadsföring via egna hemsidor. När man pratar om sökmotoroptimering eller SEO (search engine optimization) åsyftar man på de åtgärder som genomförs för att en hemsida ska placeras högre i sökresultaten i sökmotorer (såsom Google, MSN, Yahoo etc). Syftet med denna process är att försöka öka antalet besökare på en specifik hemsida, vilket i sin tur förbättrar möjligheterna till ökade intäkter.

Vad är en sökmotor?
Sökmotoroptimeringen börjar med en avancerad sökordsanalys, där man tar fram en skriftlig analys av nyckelord utifrån verksamhetsbeskrivning och mål med webblösningen. Framtagning av nyckelord sker med fokus på konkurrens och konvertering mot verksamhetens mål.

Optimeringen sker sedan med utgångspunkt från de framtagna nyckelorden genom ett antal åtgärder, med fokus på att göra sidan populär bland besökare och sökmotorer. Nedan följer ett antal av de viktigaste åtgärderna:

• Design av hemsidan och dess struktur i relation till hur robotar och indexeringsspindlar fungerar är en viktig del av sökmotoroptimeringen.

• Att webbsidan utformas med en klar tanke från början till slut är av yttersta vikt. Vilka sökord (nyckelord) är relevanta för den specifika webbsidan? Sökord måste inte bara finnas representerade i själva innehållet (textmassan), utan också i rubriker och inte minst i metataggarna (titel, beskrivning, sökord).

• Det underlättar för besökaren om hemsidan har en enkel och logisk intern länkstruktur!

• Försöka få andra webbsidor att länka till den specifika hemsidan – helst inom samma bransch eller segment.

• Skapa länkar till andra externa och relevanta hemsidor.

I sökmotoroptimering pratar man ofta om sökmotoroptimering onpage och offpage. Sökmotoroptimering onpage avser de åtgärder som görs på webbplatsen. I sökmotoroptimering offpage ingår de åtgärder som utförs för att öka tillgängligheten från andra webbplatser såsom:

• SEO-artikelutveckling
• Bloggmarknadsföring
• Forummarknadsföring
• RSS-flöde inklusive distribution och optimering
• Pressmeddelandeoptimering

Sökmotoroptimeringen kan också rikta in sig på olika typer av sökningar, bland annat bildsökning, lokal sökning, och industrispecifika vertikala sökmotorer.

Klicka här för att läsa mer
om oss:

Redovisningskonsult Örebro KonsultIT.nu AB